Mikro Yazılım Mikro Rapor ve Analizler Stok Sevk adresleri Kontrol Raporu       (2.58.00) Cari Hesap Haraketleri Yönetimi            (2.70) Cari Hesap Finans Analizleri                   (2.51.00) Cari ve Muhasebe Bakiye Kontrolleri     (2.51.00) Mikro Cari Kart – Muhasebe Hesap Kodu Kontrol Raporu      (2.51.00) Muhasebe […]

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Ertelendi!! 15 Aralık 2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile 20/6/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde […]

Mikro Yazılım Mikro Rapor ve Analizler Stok Sevk adresleri Kontrol Raporu       (2.58.00) Cari Hesap Haraketleri Yönetimi            (2.70) Cari Hesap Finans Analizleri                   (2.51.00) Cari ve Muhasebe Bakiye Kontrolleri     (2.51.00) Mikro Cari Kart – Muhasebe Hesap Kodu Kontrol Raporu      (2.51.00) Muhasebe […]

Mikro Yazılım Mikro Rapor ve Analizler Stok Sevk adresleri Kontrol Raporu       (2.58.00) Cari Hesap Haraketleri Yönetimi            (2.70) Cari Hesap Finans Analizleri                   (2.51.00) Cari ve Muhasebe Bakiye Kontrolleri     (2.51.00) Mikro Cari Kart – Muhasebe Hesap Kodu Kontrol Raporu      (2.51.00) Muhasebe […]

Mikro Yazılım Mikro Rapor ve Analizler Stok Sevk adresleri Kontrol Raporu       (2.58.00) Cari Hesap Haraketleri Yönetimi            (2.70) Cari Hesap Finans Analizleri                   (2.51.00) Cari ve Muhasebe Bakiye Kontrolleri     (2.51.00) Mikro Cari Kart – Muhasebe Hesap Kodu Kontrol Raporu      (2.51.00) Muhasebe […]

(2.68) – Windows 10 Tam Uyumluluk Özelliği Eklendi Mikro Yazılım Mikro Rapor ve Analizler Stok Sevk adresleri Kontrol Raporu       (2.58.00) Cari Hesap Finans Analizleri                   (2.51.00) Cari ve Muhasebe Bakiye Kontrolleri     (2.51.00) Mikro Cari Kart – Muhasebe Hesap Kodu Kontrol Raporu      (2.51.00) Muhasebe Fiş Yönetimi […]

Mikro Yazılım Kullanıcıları Dikkatine ,Yaz saati&kış saati uygulamalarının yürürlükten kaldırılması nedeniyle 30 Ekim 2016 tarihi itibaren ülkemiz UTC+3 zaman diliminde yer alacaktır. Sunucularınızda Time Zone güncellemesinin yapılmasını önemle rica ederiz. e-Fatura /e-defter vb. uygulamalarda sorun yaşanmaması için ilgili ayarın sistemlerinizde  düzenlenmesini öneririz. Aşağıdaki linkten detaylı işlem yardımı alabilirsiniz. http://blog.microsoft.com.tr/?p=47051 İşlemin önemini bildirir , iyi çalışmalar […]

Bankaların sizlere göndermiş olduğu excel hesap özetlerini sistemdeki ticari evraklara aktarım anlatılmaktadır. İşlem Kodları tanımları (073698) Bu menü aracılığı ile Bankaya özel excel içerisinde bulunan işlem kodlarınızı sisteme tanımlamalısınız. (Her banka için ayrı tanımlanması gerekecektir.) Örnek tanımlama aşağıda resimde belirtiyorum. İşaretli Alanlar Excel ile eşit olma zorunluluğu bulunmaktadır. Excel de işlem kodları bulunan resim. Bu […]