Mikro Yazılım

EortamMenu_Edefter_Mikro

  • Mikro Rapor ve Analizler
 • Stok Sevk adresleri Kontrol Raporu       (2.58.00)
 • Cari Hesap Haraketleri Yönetimi            (2.70)
 • Cari Hesap Finans Analizleri                   (2.51.00)
 • Cari ve Muhasebe Bakiye Kontrolleri     (2.51.00)
 • Mikro Cari Kart – Muhasebe Hesap Kodu Kontrol Raporu      (2.51.00)
 • Muhasebe Fiş Yönetimi (Ortak Çalışan Hesaplar Kontrolü)    (2.59.00)
  • Mikro Servis İşlemleri
 • Mikro Sipariş Hareket Evrakları Toplu Kilitme ve Açma Servisi      (2.51.00)
 • Mikro Cari Hareket Evrakları Toplu Kilitme ve Açma Servisi
 • Muhasebe Fiş Yönetimi – Muhasebe Fiş Açıklamaları Toplu Güncelleme   (2.49.00)
 • Mikro F10 Pencerelerinde Hata Çözümü              (2.51.00)
 • Mikro Kullanıcı Hak Tablosu Açılmıyor Düzeltme Servisi
 • Mikro Özel Servis İşlemleri (Kullanılmayan Barkod ve Fiyat Kartları Silme)
  • Mikro eFatura – eDefter İşlemleri
 • E-Fatura Yanlış Kaydı silme ve yeniden gönderme
 • e-Defter Hareketleri Yönetimi                                  (2.51.00)
 • Yevmiye Madde Numaralama Servisi
 • Muhasebe Fişleri Yevmiye Satır Sayı Kontrolü     (2.60.00)
 • eDefter Toplam Servisleri                                          (2.60.00)
 • Mikro Yazılım e-Defter Çözümleri
  • Decimal yuvarlama servisleri
  • Tutarsız fişleri düzeltme
  • Sıfır satırları silme
  • Decimal yüksek kayıtları silme

Notlar =

 • Lisanslama Yıllıktır. Sadece Bakım Anlaşmalı müşterilerimiz faydalanabilmektedir.
 • Firmaya Özel Çalışma ile Yapılabilir Bölümleri için özel proje talebi ile açılabilir.
 • Lisanslaması yapılmış sistem için güncelleme dosyası  linkten indirilebilir.

6-color-download-button

W10 Özel Sürüm..

destek.fw1_