Uyarı : Son Arşiv olan 23.06.2017 Arşivi mutlaka yüklenmelidir. Cari Kart içerisinde aşağıda resmi bulunan alan mutlaka işaretlenmelidir.

KONU HAKKINDA KANUNİ AÇIKLAMA

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 475)
MADDE 1 – 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.
Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir. Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu’nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


  • Mutlak ihracat Modülü olması gerekmektedir. İhracat modülünüz yok ise bayinizden talep ediniz.
  • Ekteki doküman göre yapılacak değişiklik olma ihtimaline karşılık dökümanlar tekrar revize edilecek

Mikro e-İhracat Dökümanı için tıklayınız…

06-01-002 İhracat Kartının Yönetilmesi ve İhracat Faturası Girişi

06-05-004 İhracat Hareketleri ve Fatura Raporları


20.06.2017 Tarihli güncellenen dökümanlar aşağıdadır.

İhracat Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenmesi döküman için tıklayınız

 

Yolcu beraberinde e-Fatura uygulaması döküman için tıklayınız